Обавештење удружењима грађана

Обавештење удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2017. години чији ће пројекти бити финансирани по Решењу 139-401-2500/2017-01-06 од 5.октобра 2017. године:

 Обавевштавамо Вас да ће се потписивање уговора о додели средстава обавити 23. и 24.октобра 2017. године у периоду од 9,00 – 15,00, канцеларија 60/приземље.

На потписивање уговора понети: печат, буџет прилагођен одобреним средствима и меницу пословне банке.

Удружења која немају отворен рачун у Управи за трезор у истом термину могу преузети изјаву неопходну за отварање рачуна.