Обавештење о исељењу

У поступку контроле поступања по решењу инспектора социјалне заштите којим је у приватној кући у Зрењанину, Љубљанска 14, забрањено пружање услуга социјалне заштите и наложено исељење смештених лица, инспектори социјалне заштите су дана 29.05. 2017. године, у подрумским просторијама куће затекли дванаест старих лица безбедносно и здравствено угрожених. Свих дванаест лица је исељено – осморо су преузели сродници, а четворо је смештено у Геронтолошки центар Зрењанин. Против власнице објекта биће поднете прекршајна и кривична пријава.