Новчана помоћ породици у којој се роди треће дете

Новчана помоћ породици у којој се роди треће дете, у износу од 12.000 динара, почиње данас 30. августа 2016. године.