Локалним самоуправама средства за унапређење положаја Рома

Нови Сад, 20.новембар – Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић, потписао је уговоре о додели бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање реализације локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања, у износу од 3.000.000,00 динара, као и ангажовање координатора за ромска питања, чија је вредност конкурса 1.200.000,00 динара.

Обраћајући се присутним председницима локалних самоуправа покрајински секретар је подсетио да на територији Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине постоје координатори за ромска питања, чији је задатак да посредују између припадника ромске националне заједнице и органа управа, међутим како запошљавање координатора није уређено законима, координатори се најчешће финансирају по пројектима, у трајању од 6 месеци. „Управо из тих разлога ангажовање координатора није обавеза, већ процена локалне самоуправе да ангажују координаторе“ истакао је Предраг Вулетић. За ангажовање координатора за ромска питања Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова обезбедио је 1.200.000,00 динара тј. средства за координаторе у пет војвођанских општина: Бач, Ковачица, Мали Иђош,  Кањижа и град Зрењанин.

Другим конкурсом циљ је био да се помогне локалним самоуправама у реализацији локалних акционих планова  за Роме у области становања. Овим конкурсом додељено је 3.000.000,00 динара за следеће општине: Оџаци, Вршац, Бачка Паланка, град Сомбор.

Потписивању уговора присуствовала је покрајинска посланица Јелена Јовановић, која је нагласила да је  системски приступ решавању проблема институционалног интгерисања ромске популацијеза све велики изазов.. „Нових 5 општина које ће у својим локалним самоуправама имати ромске кординаторе, поред 14 локалних самоуправа у којима је већ заживео овај програм, управо показују спремност свих страна да се дугорочно решавају деценијама нагомилани проблеми ромске заједнице“, нагласила је Јелена Јовановић.

Јелена Јовановић је изразила наду да ће кроз програме за побољшање услова становања ромске популације као једно од приоритета у натавку декаде Рома, бити побољшан квалитет живота Рома у Војводни.

Покрајинска посланица јелена Јовановић се захвалила председнику Покрајинске владе Игору Мировићу   и надлежном секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Предрагу  Вулетићу  на разумевању и препознавању потребе  финансирања и  ромских кординатора и  локалних самоуправа у сфери побољшања услова становања Рома.