ЛИНКОВИ

Републички органи

Народна скупштина Републике Србије
Влада Републике Србије
Министарство за рад, борачка и социјална питања

Покрајински органи

Скупштина АП Војводине
Покрајинска Влада
Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Покрајински секретаријат за финансије
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Покрајински секретаријат за здравство
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Служба за управљање људским ресурсима
Покрајински заштитник грађана – омбудсман
Управa за имовину АПВ
Управа за капитална улагања АПВ
Дирекција за робне резерве АП Војводине
Служба за реализацију Програма развоја АПВ

Заводи, фондови и канцеларије

Покрајински завод за социјалну заштиту
Покрајински завод за равноправност полова
Центар за породични смештај и усвојење
Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима
Канцеларија за инклузију Рома