Исељени корисници из илегалног дома за старе у Зрењанину

Зрењанин, 11.мај – У илегалном дому за старе у Зрењанину, у улици Мошоринска 80., инспектори социјалне заштите Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова су данас у сарадњи са Центром за социјални рад Зрењанин иселили 12 корисника.

Корисници илегалног дома за старе у сарадњи са Центром за социјални рад Зрењанин смештени су у Геронтолошки центар Зрењанин (6 корисника), док су преостале кориснике преузели сродници, тако да је на основу ванредног инспекцијског надзора објекат испражњен .

Након данашњег исељавања корисника из илегалног дома за старе биће покренути поступци пред надлежним органима.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова у сарадњи са ресорним Министарством наставља са радом на лиценцирању домова који испуњавају стандарде, истовремено ради на сузбијању илегаклног збрињавања најстаријих суграђана.