Затварање илегалног дома за старе у Зрењанину

Зрењанин, 9.новембар  -У илегалном дому за старе у Зрењанину, у улици Јанка Веселиновића 17а инспектори социјалне заштите Покрајинског секретаријата за социајлну политику, демографију и равноправност полова су данас у сарадњи са Центром за социјални рад Зрењанин и инспекторима Полицијске управе Зрењанин пронашли 16 корисника. Због услова у наведеном објекту и безбедности корисника сви корисници су исељени. Затечени корисници су збринути, највећи број их је смештен у Геронтолошки центар Зрењанин, један корисник је смештен у регистрован приватни дом, а једног корисника је преузео сродник. Сродници свих осталих корисника су обавештени.

Власници илегалног дома за старе биће издата забрана рада и покренути поступци, иако је против исте власнице подношено више прекршајних и кривичних пријава.