Жељко Лаиновић обишао удружење породица палих бораца и ратних војних инвалида

Нови Сад, 12. децембар – помоћник покрајинског секретара Жељко Лаиновић посетио је Удружење палих бораца града Новог Сада и удуржење ратних војних инвалида града Новог Сада, где је разговарао са члановима управног одбора удружења.

Током посете чланови удружења су изнели тешкоће у функционисању и обезбеђивању материјалних средстава за функционисање удружења и нарочито за помоћ. Помоћник покрајинског секретара упознао је чланове оба удружења са активностима и плановима Покрајинског секретаријата за наредну годину.