Економско оснаживање жена које су претрпеле насиље

23.2.2017.Нови Сад – Економска стабилност и решавање стамбеног питања, као и континуирана психо-социјална подршка од кључног су значаја за пуни опоравак жена које су имале искуство насиља у породици. У стварање безбедног и подржавајућег окружења за жртве насиља потребно је да буду укључени сви сектори. Ово су закључци стручног скупа регионалне размене искустава у заштити од насиља у породици и партнерским односима који је јуче организовао Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Циљ састанка био је да се размене искуства и примери пракси еконосмког оснаживања жена жртава насиља на територији АП Војводине и Града Крагујевца. Представницама градске управе, центра за социјални рад и невладиних организација из Крагујевца представљени су резултати активности са циљем економског оснаживања жена у ситуацији насиља у АП Војводини и размотрена могућност примене овог модела у Граду Крагујевцу. Гости из Крагујевца говорили су о искуствима оснаживања жена кроз самозапошљавање.

Програм економског оснаживања који реализује Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова представља меру субвенционисаног запошљавања и интервентни програм за жене са искуством насиља које су најмање конкуретне на тржишту рада и којима је најтеже да остваре економску независност. У оквиру ове мере  средства се одобравају послодавцу који заснује радни однос на одређено време у трајању од 12 месеци са женом која је претрпела насиље. Мером је планирано рефундирање укупних бруто трошкова зараде као и трошкова превоза.

Током 2016.године Покрајински секретаријат подржао је 16 послодаваца који су запослили 17 жена. За реализацију ове мере у претходној години утрошено је 12.761.904,00 динара. Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноравност полова и у 2017.години наставља реализацију ове активности, уз редовно праћење ефеката, како би се овај вид подршке континуирано унапређивао. Циљ је не само да се женама са искуством насиља обезбеди запослење, већ пружи и могућност за психо-социјалну подршку, стицање додатних квалификација и редовно праћење, како би се кориснице додатно оснажиле за самосталан живот након изласка из насилног окружења.

Одржавање састанка подржао је Програм Уједињених нација за развој.