Дом за децу и омладину „Ветерник“ прикупља документацију за санацију оштећеног објекта

Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић данас је са инспекторима социјалне заштите обишао Дом за децу и омладину „Ветерник“ у Ветернику.
Покрајински секретар је обишао све објекте за смештај корисника Дома „Ветерник“, као и објекат Павиљона Б, у ком се 25. маја 2016. године догодио пожар. Руководство Дома упознало је покрајинског секретара са активностима које су уследиле након трагичног догађаја. Поред послова из надлежности правосудних органа, инспекције социјалне заштите, осигуравајућег друштва, приступило се прикупљању документације неопходне за санацију објекта оштећеног у пожару. Руководство Дома информисало је покрајинског секретара да се у кратком времену очекује почетак радова на санацији оштећеног објекта, по добијању неопходних дозвола.

У овом објекту, тзв. „мушком одељењу“ , на смештају се налазило 60 покретних корисника, који су распоређени у друге објекте, док је један број корисника привремено смештен у спортској сали, ноћу. У околностима проузрокованим инцидентним догађајем, односно недостатком смештајних капацитета, привременим збрињавањем корисника на овај начин није угрожено њихово свакодневно функционисање, односно обезбеђена је њихова укљученост у едукативне и рехабилитационе активности Дома. Променама у организацији рада, пре свега ноћним дежурствима, остварена је безбедност корисника у насталим околностима. Стручни радници Дома сагласни су да је за кориснике мање трауматично „привремено пресељење“ у познато окружење (спортска сала), него измештање на неку удаљенију и непознату локацију.

У току 2014, 2015, и 2016. године, деветоро корисника је напустило установу преласком у другу установу, седморо корисника се вратило у биолошку породицу порекла, троје корисника је смештено у хранитељске породице, а четири корисника су након школовања и професионалног оспособљавања наставила самосталан живот.

Процесом трансформација у коју је Установа ушла и ванинституционалним програмима у наредном периоду очекује се подизање квалитета услуга у Дому за децу и омладину „Ветерник“. Трансформација установа која се одвија у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања јасно ће дефинисати намену установа, као и структуру и број корисника.