Дијалогом до веће родне равноправности

Нови Сад, 7.11.2016. – Помоћница покрајинског секретаријата задужена за области равноправности полова и демографија Светлана Селаковић учествовала је током протекле недеље на два значајна скупа чији је циљ био да се дефинишу приоритети и препознају кључне препреке у области даљег напретка у домену родне равноправности у Републици Србији.

У оквиру конференције Женске платформе за развој Србије, која окупља независне стручњакиње, политичарке, активисткиње невладиних и представнице међународних организација, представљена су постигнућа у односу на кључне показатеље родне равноправности током периода 2014-2016.година. У оквиру паралелних тематских сесија дефинисани су приоритети за 2017. и 2018.годину у областима које су од значаја за остваривање пуне равноправности и унапређења положаја жена (владавина права, безбедност и сузбијање насиља; предузетништво, запошљавање; пољопривреда и одрживи развој; образовање и наука, жене и нове технологије; буџет и управљање јавним политикама; политичка партиципација жена; здравље; спорт; култура и медији и приоритети у домену родне равноправности у оквиру ЕУ интеграција). На конференцији је закључено да је неопходно даље радити о повећању свести о значају родне равноправности и јачати капацитете родних механизама на свим нивоима, али и запослених у државној управи ради укључивања питања родне равноправности у све политике и програме који се спроводе. Истакнута је велика потреба за родним анализама и подацима разврстаних по полу који би служили као основа да се приликом дефинисања и реализације политика сагледају потребе и жена и мушкараца и ефеката које политике имају на различите групе корисница/ка. Такође је закључено да рад на унапређењу родне равноправности може бити успешан једино ако се дешава у оквиру сарадње владиног и невладиног сектора и ако укључује припаднике оба пола.

Питање умрежавања и сарадње жена била је тема 4.националне конференције Женске парламентарне мреже. На скупу су размотрени примери добре праксе умрежавања са циљем остваривања бољег положаја жена у друштво у државама чланицама ОЕБС-а.  У оквиру радних група анализирани су постигнут резултати и размотрени предтојећи изазови на свим нивоима у оквиру увођења родно одговорног буџетирања у Србији, као и поступци у увођењу родне равноправности у локалне парламенте.