Ванредни надзор у Центру за социјални рад Зрењанин у поступцима заштите деце без родитељског старања

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова је након објављивања текста на друштвеним мрежама о могућим неправилностима у поступку усвајања малолетног детета реаговао и тражио информације o поменутом случају из области породично-правне заштите.

Покрајински секретаријат је утврдио да су спроведене све неопходне , стручне процедуре и инструкције о начину рада органа старатељства – центар за социјални рад у поступку заснивања усвојења.

У складу са надлежностима Покрајинског секретаријата у области усвојења, предложен је ванредни надзор над стручним радом и  ванредни инспекцијски надзор у органима заштите деце без родитељског старања према којима се примењује хранитељство.

Након обављеног надзора Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова ће сачинити извештај у скалду са Законом о чему ће заинтересована јавност бити обавештена.