Рума

Нови Сад КАЊИЖА НОВИ КНЕЖЕВАЦ СУБОТИЦА СОМБОР БАЧКА ТОПОЛА СЕНТА ЧОКА КИКИНДА АДА МАЛИ ИЂОШ БЕЧЕЈ НОВИ БЕЧЕЈ ЖИТИШТЕ АПАТИН КУЛА СРБОБРАН ОЏАЦИ БАЧКА ПАЛАНКА ВРБАС БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ТЕМЕРИН ЖАБАЉ ЗРЕЊАНИН СЕЧАЊ ПЛАНДИШТЕ ТИТЕЛ БЕОЧИН СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ КОВАЧИЦА АЛИБУНАР ВРШАЦ ШИД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИРИГ ИНЂИЈА РУМА СТАРА ПАЗОВА ОПОВО ПЕЋИНЦИ ПАНЧЕВО КОВИН БЕЛА ЦРКВА НОВА ЦРЊА БАЧ

ОПШТИНА РУМА
 
 Установе за домски смештај за одрасле и старије:

Назив:

Место:

Адреса:

Телефон:

е-маил:

сајт:

Геронтолошки центар „Срем“ Рума

22400 Рума

Павловачка 126

022/430-983
фах: 022/428-729
022/422-699
022/428-588

office@gcsrem.co.rs

www.gcsrem.co.rs


 Дневни боравак за децу и младе и одрасле са телесним и интелектуалним тешкоћама
 :

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

ДНЕВНИ БОРАВАК
ЗА ДЕЦУ, МЛАДЕ И ОДРАСЛЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ПРИ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РУМА

Рума,

Ул. Змај Јовина бб

e-mail:     ruma.csr@minrzs.gov.rs

Општина Рума

Тел.

022/474-281

ОГРАНИЧЕНА

на 5 година

(од 12.01.2018.
до 12.01.2023. године)

Број: 0339

Деца, млади и одрасли
 /35
 корисника

 

Центри за социјални рад на територији АП Војводине:

Место:

Поштански број:

Адреса:

Телефон:

е-маил:

Рума

22400

Железничка 28

022/474-281
022/471-699
022/471-980

csrruma@open.telekom.rs