Списак издатих забрана за рад – домови за смештај одраслих и старијих

Забрана рада и пружања услуга социјалне заштите домовима за смештај одраслих и старијих на територији АП Војводине :

Списак ревидиран дана 22.05.2018. године

Редни број:

Број предмета:

Назив дома, име и презиме власника

Датум издавања забране

1.

107-55-00038/2005

Милорад Стипић из Мраморка
Предузеће за поср. услуге и трговину „СТИПИЋ“ Београд, Објекат у Мраморку, улица 2. октобра број 19

26. 05.2005.

2.

107-55-00011/2007

Гавра Лашчик из Суботице, улица Боже Шарчевића број 24

20. 03. 2007.

3.

107-55-00050/2008

Мирјана Ђиндави из Беочина,улица Манастирски пут број 51

14.07.2008.

4. Напомена Дом престао да ради 16.03.2016. када је донето решење о престанку рада број 129-022-187/2016

113-55-00137/09
129-55-28/2015-03
129-55-33/2016-03

Илдико Рајшли (Конц) из Чантавира.
Бачко Петрово Село, улица Бранка Радичевића број 32
Дом за смештај старих лица „Jezus Szive“

23.11.2009.
24.02.2014.
20.03.2015.
16.03.2016.

5.

113-55-00038/2010

Невен Рудић Вранић
ДОО “Света Катарина“ Палић, улица Сутјеска број 47

12.04.2010.

6.

113-55-86/2010
129-55-150/2015-03

Ана Малагурски Стантић из Суботице, улица Б. Радичевића број 21
Ана Малагурски Стантић из Суботице, Ивана Антуновића 31

27.08.2010.
12.08.2015.

7.

113-55-96/2010

Весна Петровић из Новог Кнежевца, улица Немањина број 79

04.10.2010.

8.

113-55-118/2010

Леона Каваи из Сенте, Улица Кратка број 3

09.12.2010.

9.

113-55-111/2010

Драган Митровић из Суботице, улица Банијска број 48а

29.12.2010.
09.04.2014.

10.Напомена Дом престао да ради 30.10.2015.

113-55-28/2011
129-55-49/2014-03
(забрана на 6 месеци)
129-55-20/2015-03 (забрана на 6 месеци)

 DOOVIVERE, улица Ловћенска број 7

04.04.2011.
21.08.2014.
20.03.2015.

11.

129-55-42/2011

Мира Мијатов из Зрењанина, улица Слободана Пенезића број 54

18.07.2011.

12.

129-55-50/2011

Зузана Бенка из Ковачице, улица Јанка Булика број 25

15.09.2011.

13.

129-55-73/2011

Приватни објекат у Новом Сланкамену, улица Бранка
Радичевића број 23

20.10.2011.

14.

129-55-17/2012

Божа Момчиловић из Шида, улица Светог Саве број 93

27.03.2012.

15.

129-55-23/2013

Леринц Балинт из Сенте, улица Маријина број 34

04.03.2013.

16.

129-55-24/2013
129-55-160/2015-03
139-55-249/2016

Клаудиа Бичкеи из Сенте, улица Кошут Лајоша број 29

04.03.2013.
07.09.2015.
13.12.2016.

17.

129-55-39/2013

Катица Амиџић из Ченеја,
ДОО Ченеј,
Међународни пут број 315А

26.03.2013.

18.

129-55-10/2014

Нада Шарац из Суботице, улица Тиха број 12

10.02.2014.

19.

129-55-18/2014

Миливој Мијатов из Зрењанина, улица Слободана Пенезића број 54

30.05.2014.

20.

551-00-00152/2014-19

Драгица Којић из Ковина, улица Вука Караџића број 125

23.07.2014.

21.

129-55-47/2014-03

Хајналка Бодор из Суботице, улица Косте Трифковића број 60

21.08.2014.

22.

129-55-53/2014-03
129-55-75/2016
139-55-108/2016
139-55-211/2016

Снежана Капра Јанков из  Зрењанина, улица Јанка Веселиновића број 17/I

08.09.2014.
24.05.2016.
21.07.2016.
09.11.2016.

23.

129-55-60/2014-03

Ана Багањ, село Гунарош,(БачкаТопола) улица Маршала Тита бр. 92

25.09.2014.

24.

129-55-61/2014-03

Виолета Савић из Суботице,
улица Скелићева бр. 46

30.09.2014.

25.

129-55-69/2014-03

Зоран Батинић,
из Црвенке,
улица Иве Лоле Рибара бр. 90

10.11.2014.

26.

129-55-70/2014-03

Виктор Слобођанац, коначиште„Екин салаш-Зелена тачка“ у Кули, улица Милана Гроздића бр.1

10.11.2014.

27.

129-55-1/2015-03
129-55-245/2015-03

Љиљана Милошевић, директор привредног субјекта Оаза среће доо Панчево,

02.02.2015.
10.11.2015.

28.

129-55-25/2015-03
129-55-244/2015

Слобођанац Естер, Кула, Милана Гроздића бр.1

20.03.2015.
10.11.2015.

29.

129-55-37/2015-03

Сарапка Петер,
Објекат-приватна кућа у Мартоношу,
ул. Маршала Тита бр. 103 и 109

07.04.2015.
27.02.2018.

30.

129-55-43/2015-03

Бојана Фазекаш
Golden Age Care DOO Subotica“
Суботица, Београдски пут 157

20.04.2015.

31.

129-55-44/2015-03
129-55-162/2015-03

Гордана Батинић
Објекат-приватна кућа Црвенка,
ул.Иве Лоле Рибара 90

27.04.2015.
08.09.2015.

32.

129-55-124/2015-03

Љиљана Цукић
Објекат-приватна кућа
Меленци,
ул. Браће Барнић 45

30.06.2015.

33. Напомена дом престао да ради донето решење о престанку рада број 139-022-510/2016 од 27.07.2016.

129-55-161/2015-03

Дом за старе „Марина“, Сента, Змај Јове Јовановића 25

08. 09.2015.

34.

129-55-162/2015-03

Гордана Батинић, Црвенка, Иве Лоле Рибара 90

08.09.2015.

35.

129-55-165/2015-03

Катица Амиџић, ДОО Амиџић- Пансион Породични круг, Ченеј, Међународни пут 315/А

11.09.2015.

36.

129-55-190/2015-03
129-55-79/2016

Бојан Мијатов, Зрењанин, Љубљанска 16

14.09.2015.
24.05.2016.

37.

129-55-185/2015-03

Живана Маријански,Меленци, Браће Барнић 45, ПР Услуге смештаја старо забавиште

23.09.2015.

38.

129-55-188/2015
129-55-76/2016

Удружење грађана “Спас“, Миливој Мијатов, Зрењанин, Слободана Пенезића 54

23.09.2015.
24.05.2016.

39.

129-55-191/2015-03

Удружење пензионера “Сан“,Милан Милошевић , Зрењанин, Јанка Веселиновића 17а

23.09.2015.

40.

129-55-189/2015-03
129-55-80/2016

Бојан Мијатов, Зрењанин, Љубљанска 14

24.09.2015.
24.05.2016.

41.

129-55-197/2015
139-55-37/2017

Ивана Бошковић,Елемир, Нушићев ред 22

28.09.2015
01.03.2017.

42.

129-55-198/2015-03

Ирена Келемен, Зрењанин, Пере Сегединца 29

01.10.2015.

43.

129-55-199/2015-03

Дом Света Катарина, Бока, Маршала Тита 62

02.10.2015.

44.

129-55-208/2015-03

Олга Сечи Барна, Сента, Арпадова 36

12.10.2015.

45.

129-55-207/2015-03

Балинт Золтан, Сента, Маријина 34

12.10.2015.

46.

129-55-234/2015-03

Мира Старчевић,Зрењанин, Петра Драпшина 9, први спрат, стан 5

30.10.2015.

47.

129-55-258/2015-03
129-55-48/2016
139-55-236/2016

Рнић Надежда,Суботица Копаоничка 1

26.11.2015.
05.04.2016.
06.12.2016.

48.

129-55-269/2015-03

Пушин Милош,Суботица Браће Мајер 31

26.11.2015

49.

129-55-257/2015-03

Рудић Вранић Маринко,Суботица Сутјеска 47

26.11.2015

50.

129-55-268/2015-03

Ђиндави Јусуф,Беочин Манастирски пут 47

07.12.2015

51.

129-55-1/2016-03

Бранислав Вујић,Инђија Краља Петра I бр. 79

13.01.2016

52. Напомена Донето решење о престанку рада Дома од 27.07.2016.

129-55-4/2016-03
139-022-497/2016
139-55-230/2016
139-55-26/2017

Дом за стара лица “Гала“, Нови Сланкамен,Бранка Радичевића 23

31.01.2016
24.11.2016.
22.02.2017.

53.

129-55-39/2016

Александар Маћешић, објекат приватна кућа у Инђији, Краља Петра I бр. 79

23.03.2016

54.

129-55-36/2016

Светлана Ивичић, објекат приватна кућа у Каћу, Светосавска бр. 53а

21.03.2016

55.

139-55-103/2016

Паша Валентић, објекат приватна кућа у Зрењанину, Пере Сегединца бр. 29

11.07.2016

56.

139-55-105/2016

Драгана Косановић, објекат приватна кућа на Палићу, Николе Тесле бр. 25

18.07.2016

57. Напомена Решење о престанку рада Дома 27.07.2016.

139-022-494/2016

Дом за старе “Треће доба“, Суботица, Филипа Кљајића 11

 

58.

139-55-118/2016

Љиљана Милошевић, објекат приватна кућа у Панчеву, Јабучки пут  бр. 101а

29.07.2016.

59.

139-55-111/2016

Предузетник Сава Јовичић,  Зрењанин, Пап Павла  бр. 15

29.07.2016.

60.

139-55-135/2016

Танкоса Гајић,  Темерин, Гаврила Принципа  бр. 69

12.08.2016.

61.

139-55-196/2016

Закупац објекта Танкоса Гајић, Бачки Јарак, Новосадска 48

12.10.2016.

62. Суспензија лиценце од 19.10.2016.на шест месеци

139-55-198/2016

Дом за смештај одраслих и старијих “Наш други дом“,Нови Сад, Богобоја Атанацковић  бр. 20

19.10.2016.

63. Решење о престанку рада Дома 12.08.2016.

139-022-495/2016
139-55-219/2016
139-55-6/2018

Дом за пензионере и стара лица “Газела“, Мраморак, 2.октобар  бр. 134

14.11.2016.
09.01.2018.

64.

139-55-278/2016

Милина Стојковић, Мраморак, Светозара Марковића  бр. 89

14.11.2016.

65.

139-55-231/2016

Наташа Вујковић Ламић, Суботица, Јосипа Лихта бр. 10

02.12.2016.

66.

139-55-233/2016

139-55-177/2017

Дом Богдановић, Суботица, Ловћенска  бр. 7

02.12.2016.
02.11.2017

67.

139-55-222/2016

Зоран Ужаревић, Суботица Скерлићева  бр. 46

05.12.2016.

68.

139-55-250/2016

Мелинда Медаковић, Бачка Топола, Партизанска  бр. 43

13.12.2016.

69.

139-55-40/2017

Танкоса Гајић, Темерин, Новосадска  бр. 291

03.03.2017.

70.

139-55-50/2017

Бојан Савић, Суботица,   ДОО “Златно доба“, Загребачка 13

07.03.2017.

71.

139-55-51/2017

Предраг Ђорђевић, Суботица, ДОО “Живети сто година“, Банијска 48а

07.03.2017.

72.

139-55-54/2017

Баби Сирак Марина, Бачка Топола, Партизанска 54

03.04.2017.

73.

139-55-71/2017

Здравко Мијатов, Зрењанин, Удружење грађана “Спас“, Мошоринска 80

11.04.2017.
11.05.2017.

74.

139-55-72/2017

Славица Церовић, Зрењанин, Љубљанска 14

11.04.2017.

75. Напомена Решење о престанку рада Дома од 24.04.2017.

139-022-404/2017

Дом за пензинере и старе “Адам“, Ковачица, ЈНА број 105

 

76. Напомена Решење о престанку рада Дома од 21.04.2017.

139-022-393/2017

“Бетанија установе за смештај и негу старих лица“, Суботица, Аксентија Мародића број 62

 

77. Напомена Решење о престанку рада Дома од 21.04.2017.

139-022-394/2017

Огранак “Бетанија 1“, Суботица, Палмотићева број 4а

 

78.

139-55-110/2017

Нижић Жељка, Каћ, Партизанска 122а

05.07.2017.

79.

139-55-109/2017
139-55-26/2018

Миломир Дукић, Сремска Митровица, Милана Тепића 6а

05.07.2017.
09.05.2018.

80.

139-55-123/2017

Леринц Балинт, Сента, Маријина 34

07.07.2017.

81.

139-55-129/2017

Дом за старе “Конак“, Славојка Тешановић, Сремска Каменица, Трг Краља Петра I број 3

13.07.2017.

82.

139-55-149/2017

Белањи Илдико,Бачка Топола, Чантавирски пут 57

27.09.2017.

83.

139-55-173/2017

Етер Гизела, Бачка Топола, 7. јула бр. 25

25.10.2017.

84.

139-55-172/2017

Аранка Киш Карољ, Бачка Топола, Лењинова 69

25.10.2017.

85.

139-55-170/2017

Предузетник Мира Вујић ПР Салон за негу и одржавање тела Сунце Мира Инђија Инђија, Краља Петра I br. 79

18.10.2017.

86.

139-55-5/2018

Александар Стојковић Мраморак, 2. Октобар бр.95

09.01.2018.

87.

139-55-21/2018

Александар Лазић,  Зрењанин, Париске Комуне бр. 90

20.03.2018.

88.

139-55-24/2018

Кошућак Харгита, Суботица Устаничка бр. 7

22.05.2018.

Списак ревидиран дана 22.05.2018. године

Забрана рада и пружања услуга социјалне заштите Дому за стара лица Гала са седиштем у Новом Сланкамену, улица Бранка Радичевића бр. 23