Панчево

Нови Сад КАЊИЖА НОВИ КНЕЖЕВАЦ СУБОТИЦА СОМБОР БАЧКА ТОПОЛА СЕНТА ЧОКА КИКИНДА АДА МАЛИ ИЂОШ БЕЧЕЈ НОВИ БЕЧЕЈ ЖИТИШТЕ АПАТИН КУЛА СРБОБРАН ОЏАЦИ БАЧКА ПАЛАНКА ВРБАС БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ТЕМЕРИН ЖАБАЉ ЗРЕЊАНИН СЕЧАЊ ПЛАНДИШТЕ ТИТЕЛ БЕОЧИН СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ КОВАЧИЦА АЛИБУНАР ВРШАЦ ШИД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИРИГ ИНЂИЈА РУМА СТАРА ПАЗОВА ОПОВО ПЕЋИНЦИ ПАНЧЕВО КОВИН БЕЛА ЦРКВА НОВА ЦРЊА БАЧ

ОПШТИНА ПАНЧЕВО

Установе за домски смештај за одрасле и старије:

Назив: Место: Адреса: Телефон: е-маил: сајт:
Геронтолошки центар
„Панчево“ Панчево
26000 Панчево Војвођански булевар 1 013/310-111
факс: 013/512-946
gc013@mts.rs www.gcpancevo.rs

Установе за домски смештај за одрасла и старија лица са менталним и интелектуалним тешкоћама:

Назив: Место: Адреса: Телефон: е-маил: сајт:
Дом за лица ометена у менталном развоју „Срце у Јабуци“
Јабука, Панчево
26201 Јабука ЈНА 45 013/2624-007 domsrce@mts.rs www.srce.org.rs

Установе за домски смештај за одрасла и старија лица са сензорним тешкоћама:

Назив: Место: Адреса: Телефон: е-маил: сајт:
Дом слепих “Збрињавање“
Панчево
26000 Панчево Баваништански пут 396 013/2310-780
013/2320-996
domzalicapan@open.telekom.rs www.domzbrinjavanje.co.rs

Установе за домски смештај за децу и младе без родитељског старања и младе са сметњама у развоју:

Назив: Место: Адреса: Телефон: е-маил: сајт:
Дом за децу и омладину без родитељског старања„Споменак“ Панчево 26000 Панчево Кнеза Михајла
Обреновића 6
013/2311-872
013/2313-464
013/2334-106
spomenakpa@mts.rs www.spomenak.rs

Домски смештај одраслих и старијих ( Приватни домови којима је издата лиценца ) :

Назив: Оснивач: Лиценца: Број лиценце: Капацитет организације:
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ ЛИЦА
“ДОМ РИСТИЋ“
Долово,
Ул. Партизанска бр.28, Панчево
мејл: hulio@gmail.com
Владимир Ристић,

Тел.
064/204-89-54

ОГРАНИЧЕНА
5 година (од 22.07.2015. до 22.07.2020. године)
Број: 0076 Одрасли и старији/20
корисника

Центри за социјални рад на територији АП Војводине:

Место: Поштански број: Адреса: Телефон: е-маил:
Панчево 26000 Филипа Вишњића 16 Ф:013/319-998
013/319-966
013/311-889
013/319-788
013/319-843
pancevo.csr@minrzs.gov.rs