Кикинда

Нови Сад КАЊИЖА НОВИ КНЕЖЕВАЦ СУБОТИЦА СОМБОР БАЧКА ТОПОЛА СЕНТА ЧОКА КИКИНДА АДА МАЛИ ИЂОШ БЕЧЕЈ НОВИ БЕЧЕЈ ЖИТИШТЕ АПАТИН КУЛА СРБОБРАН ОЏАЦИ БАЧКА ПАЛАНКА ВРБАС БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ТЕМЕРИН ЖАБАЉ ЗРЕЊАНИН СЕЧАЊ ПЛАНДИШТЕ ТИТЕЛ БЕОЧИН СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ КОВАЧИЦА АЛИБУНАР ВРШАЦ ШИД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИРИГ ИНЂИЈА РУМА СТАРА ПАЗОВА ОПОВО ПЕЋИНЦИ ПАНЧЕВО КОВИН БЕЛА ЦРКВА НОВА ЦРЊА БАЧ

ОПШТИНА КИКИНДА

Установе за домски смештај за одрасле и старије:

Назив: Место: Адреса: Телефон: е-маил: сајт:
Геринтолошки центар „Кикинда“ Кикинда 23300 Кикинда Генерала Драпшина 99 0230/434-675 kikindagc.ust@minrzs.gov.rs www.gckikinda.org.rs

Домски смештај одраслих и старијих ( Приватни домови којима је издата лиценца ) :

Назив: Оснивач: Лиценца: Број лиценце: Капацитет организације:
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
СТАРИЈИХ ЛИЦА
MISERICORDIA
Кикинда,
ул. Краља Петра I бр.116
misericordia.doo@gmail.com
Bőviz László,

Тел.
0230-442-884
063-563-949

ОГРАНИЧЕНА
5 година
(од 10.11.2015. до 10.11. 2020. године)
Број: 0095 Одрасли и старији/
43
корисника

Центри за социјални рад на територији АП Војводине:

Место: Поштански број: Адреса: Телефон: е-маил:
Кикинда 23300 Семлачка 10 0230/21-169
ф:0230/27-374
kikinda.csr@minrzs.gov.rs