Шематски приказ

 

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
 
Руководеће радно место ван унутрашњих јединица
ЗАМЕНИК (1) 
ПОДСЕКРЕТАР (1)
Извршилачкo раднo местo ван унутрашњих јединица
 
СЕКТОР ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ СЕКТОР ЗА БОРАЧКУ И ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ, ЗАШТИТУ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И САРАДЊУ СА ИНВАЛИДСКИМ И СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНИМ УДРУЖЕЊИМА СЕКТОР ЗА ДЕМОГРАФИЈУ  И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА СЕКТОР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
1. Помоћник покрајинског секретара за социјалну политику  (1) 1. Помоћник покрајинског секретара за борачку и инвалидску заштиту , заштиту цив. инвалида рата и сарадњу са инвалидским и социјално-хуманитарним удружењима (1) 1. Помоћник покрајинског секретара за демографију и равноправност полова (1) 1. Помоћник покрајинског секретара за унапређење положаја Рома (1) 1.Самостални стручни сарадник I – начелник одељења за опште и заједничке послове  (1)
 2. Самостални стручни сарадник I за нормативно правне и стручне послове правне заштите породице старатељства и социјалне заштите (1)  2. Самостални стручни сарадник I за борачку и инвалидску заштиту и заштиту цивилних инвалида рата (1)  2. Самостални стручни сарадник I за управно- надзорне послове у области друштвене бриге о деци (1) 2. Сарадник за унапређење положаја Рома (2) 2. Самостални стручни сарадник I за материјално – финансијске послове (1)
 3. Самостални стручни сарадник II за област правне заштите породице, старатељства и социјалне заштите (1) 3. Самостални стручни сарадник II за борачку и инвалидску заштиту и заштиту цивилних инвалида рата (3)  3. Самостални стручни сарадник I за студијско аналитичке послове у области демографије (1)   3. Самостални стручни сарадник II за материјално-финансијске послове (1)
 4. Самостални стручни сарадник II за нормативно правне и стручне послове у области социјалне заштите (1)  4. Самостални стручни сарадник I за послове сарадње са инвалидским и социјално-хуманитарним удружењима (1)  4. Самостални стручни сарадник II за демографију (1)    4. Стручни сарадник за информатичке послове (1)
5. Самостални стручни сарадник за стручне послове у области правне заштите породице, старатељства и социјалне заштите (1) 5. Самостални стручни сарадник II за финансијскo-материјалне послове (1) 5. Виши стручни сарадник из области дечијег додатка (1)   5. Виши референт за административне  послове (1)
 6. Виши стручни сарадник за нормативно правне и управно надзорне послове за социјалну заштиту и социјалну сигурност грађана (1)    6. Самостални стручни сарадник I за равноправност полова (2)   6. Виши референт за административне  послове (1)
7. Стручни сарадник за нормативно правне и управно надзорне послове за социјалну заштиту и социјалну сигурност грађана (1)   7. Самостални стручни сарадник II за израду и реализацију пројеката из области равноправности полова (1)    
8. виши референт за административне послове(1)        

 ГРУПА ЗА ИНСПЕКЦИЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

9. Самостални стручни сарадник II инспектор социјалне заштите руководилац групе (1)

       
10. Самостални стручни сарадник II инспектор социјалне заштите (1)        
11. Самостални стручни сарадник за област социјалне заштите- инспектор социјалне заштите (1)