КОНКУРСИ

 Сектор за социјалну политику

 Сектор за демографију и равноправност полова

 Сектор за борачку и инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и сарадњу са инвалидским и социјално-хуманитарним удружењима

 Сектор за унапређење положаја Рома

 

Јавни оглас – рок 18.02.2017.
Изјава 1 
Изјава 2

 

5.498 views