Потписан протокол са Удружењем научница Србије Срна

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправнсот полова
Удружење научница Србије „СРНА“ – заступник др Сања Подунавац Кузмановић

ЦИЉ:

Реализација заједничких активности на подизању свести промовисања принципа родне равноправности на територији Аутономне покрајине Војводине.

Досадашње активности покрајинског секретаријата:

  • сарадња и оснаживање удружења грађана и грађанки (завршени конкурси)
  • оснаживање жена предузетница и жена са села кроз Изложбе предузетничких вештина жена
  • нова активност – мера Покрајинског секретаријата је Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине за куповину некретнине у циљу унапређења положаја жена
    Циљ овог конкурса јеунапређење положаја жена и њихово економско оснаживање; превазилажење неравноправности жена у власничкој структури у односу на мушкарце; решавање стамбеног питања.