Одржан актив директора установа социјалне заштите

Нови Сад, 18. мај – Покрајински секретар  за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић одржао је актив директора установа за смештај корисника. Састанку су присуствовали директори установа за смештај корисника чији је оснивач Покрајинска влада и то установа за смештај старих и одраслих лица – геронтолошких центара, установа за децу и омладину и установа за душевно и ментално оболела лица.

Покрајински секретар је захвалио директорима и запосленим на одговорном понашању које је резултирало да од 11.390 корисника и запослених на територији Војводине у 28 „државних“ и 55 приватних домова буде само 4 позитивне особе, и то као појединачни случајеви. Секретар је рекао да су домови били затворени за посете и контакте пре проглашења пандемије, а након проглашења су се придржавали свих обавезних и препоручених мера и рад у установама прилагођавали за мање од 24 сата. „Седам домова радило је у карантин-сменама од 15 дана, од којих су 4 ушле у превентивни карантин“ подсетио је Вулетић.  

Поред размене информација о функционисању установа и тешкоћама у раду, речи је било и о организацији рада након „релаксације“ мера, пријему нових корисника, посетама и контактима са сродницима, реализацији почетих радова…