Геронтолошком центру у Суботици додатних 6,5 милиона динара

Суботица, 21. децембар – Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић постио је данас Геронтолошки  клуб  „Ценар 2“ у Суботици и том  приликом директору Геронтолошког центра Суботица, др Ненаду Иванишевићу уручио уговор о додели новчаних средстава. Додели уговора присуствовао је и Илија Ђукановић,  члан Градског већа задужен за област социјалне заштите и здравства.

Директор Геронтолошког центра у Суботици, др Ненад Иванишевић захвалио се покрајинском секретару на сарадњи и подршци коју установа има. По речима директора, средства у износу од 6,5 милиона која су одобрена овим уговором  намењена су за подизање стандарда услуге у највећој мери према лежећим такозваним зависним пацијентима и начину допремања хране до њих, док ће део средстава бити утрошен на опрему за праону која, у случају потребе, помаже и другим корисницима у систему социјалне заштите.

Илија Ђукановић је, такође, истакао добру сарадњу са обе установе социјалне заштите за смештај корисника које се налазе у Суботици и са њиховим оснивачем, Покрајинском владом.

Покрајиснки секретар, Предраг Вулетић, је рекао да су ресурси секретаријата у протекле две године биле углавном усмерени на установе социјалне заштите за смештај корисника. Покрајински секретра је подсетио да је Геронтолошки центар Суботица у овој години добио 30, 5 милиона динара, а обе суботичке установе, Геронтолошки центар и Дом Колевка  око 53 милиона, а током ове две године нешто више од 70 милиона динара.

Предраг Вулетић је присутне информисао о одлуци донетој на седници Скупштине Аутономне покрајине Војводине да се оснује Центар за породични смештај и усвојење Суботица. „ На територији Војводине планирано је да фунционишу 3 оваква центра. До сада је основан и функционише само  Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад“, рекао је Вулетић и додао да ће суботички центар покривати три управна округа: северно банатски, северно бачки и западно бачки.

Покрајински секретар је, такође, подсетио и на мере Покрајинксе владе у области популационе политике, како оне које се већ реализују, тако и на нову меру  Матерински додатака која ступа на снагу 1.јануара 2019. године, а подразумева новчану помоћ незапосленим мајкама које роде треће или четвро дете.