Правилници

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – септембар 2022.
Правилник о изменама и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места – децембар 2022.
Правилник о допуни правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – мај 2023.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – децембар 2023.

Правилник о утврђивању посебног програма обуке ради стручног усавршавања службеника у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – 2024.

Правилник о заштити података о личности

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о спречавању сукоба интереса

Правилник o буџетскoм рачуноводству
Правилник о изменама и допунама Правилника о буџетском рачуноводству

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка набавке на који се Закон о јавним набавкама не примењује

Правилник о донацијама