Секретар Вулетић обишао домско одељење у Куцури

Куцура, Нови Сад, 21. април – Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић у склопу редовних активности покрајинског секретаријата обишао је домско одељење у Куцури.
Домско одељење у Куцури, функционише у у саставу Геронтолошког центра Врбас и намењено је за смештај независних и полузависних покретних корисника. Капацитет објекта је 30 корисника.
Током обиласка директорка Радмила Мусић упозанала је покрајинског секретара Предрага Вулетића са стањем у објекту, као и неопходним радовима како би се ниво услуга у овом објекту подигао на виши ниво.
Део средстава добијених од Покрајинског секретаријата у децембру 2016. године биће утрошен  за увођење аутоматских јављача пожара, чиме ће објекат у Куцури испунити услове за лиценцу.
За добијање лиценце Геронтолошки центар Врбас, по налогу инспектора, треба да догради лифт, санира кров и регулише систем противпожарне заштите, за ове радове потребно је око 10 милиона динара.
Покрајински секретар је позвао да установа конкурише на недавно објављен конкурс, чиме би се могао обезбедити део средстава за ове намене.
Директорка Дома је употзнала покрајинског секретара са делимичном попуњеношћу објекта у Куцури и евентуалној пренамени објекта.
С обзиром да је пренамена објекта регулисана Уредбом о мрежи установа социјалне заштите, покрајински секретар је рекао да ће на ту тему разговори бити настављени са представницима ресорног Министарства.