Представници Друштва мултипле склерозе Војводине у посети Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова

Нови Сад, 14.новембар –помоћник покрајинског секретара за борачко-инвалидску заштиту Жељко Лаиновић сусрео се у просторијама Покрајинског секретаријата  са председником Друштва мултипле склерозе Војводине Франом Ренићем. Помоћник покрајинског секретара Жељко Лаиновић упознат је са настанком Друштва, програмским активностима и радом Друштва. Франо Ренић је помоћнику покрајинског секретара представио издавачку делатност Друштва и садржај часописа „Наш мост“.  Током сусрета било је речи и о проблемима са којима се Друштво среће у свом функционисању, који су у највећој мери условљени недостатком материјалне подршке. Жељко Лаиновић је представио рад и планове Покрајинског секретаријата и сектора за борачку и инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и сарадњу са инвалидским и социјално-хуманитарним удружењима.