Одржана трибина „изазови дигиталних комуникација и заштита деце од насиља на интернету“

Поводом Међународног дана превенције злостављања и занемаривања деце који се обележава 19. новембра и Међународног дана детета који се обележава 20. новембра, Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад је организовао трибину на тему „Изазови дигиталних комуникација и заштита деце од насиља на интернету“. Догађај је организован у петак, 18. новембра 2016. године у просторијама Центра за социјални рад Нови Сад. Трибина је намењена хранитељима, деци и младима на породичном смештају а циљ је информисање о заступљености феномена дигиталног насиља, ризицима као и могућностима за превенцију и интервенцију у ситуацијама када до ситуације дигиталног насиља дође. Сви присутни су показали висок степен заинтересованости за тему и активно учествовали у дискусији која је уследила након презентације.
Трибини је, поред хранитеља, деце и младих, присуствовала и заменица покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова др Милка Будаков. Госпођа Будаков је поздравила све присутне, нагласила значај теме којом се трибина бави и у наставку рада, учествовала у дискусионом блоку. Присутне је поздравила и трибини присуствовала Ивана Копривица, директорка Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад.
О проблематици дигиталног насиља говориле су Драгана Станковић Гаић и Јелица Марић испред Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад.