Обележен Међународни дан породице, 15.мај

Београд, 15.мај – поводом обележавања Међународног дана породице, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања организовало је стручни скуп: „Међугенерацијска солидарност: значај и перспективе“.

На стручном скупу који је за циљ имао да укаже на значај међугенерацијске солидарности  и сузбијање јаза између младих и старих учествовао је и покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић учествовао са сарадницима.

Искуства, резултате анализа и примере добре праксе изнели су представници институција – државног сектора и представници цивилних организација које своје активности у највећој мери реализу са старијом популацијом.

Посебан нагласак стављен је на сузбијање насиља тј „ејџинг“ који се дешава у свим старосним категоријама, а нарочито је изражен као насиље према старима или старијима и врло често има прикривени карактер.

Међународни дан породице био је повод за организацију овог стручног скупа, нарочито имајући у виду да је Влада Републике Србије 2017. годину прогласила Годином међугенерацијске солидарности.