КОНКУРСИ

 Сектор за социјалну политику

 Сектор за демографију и бригу о породици

 Сектор за борачку и инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и сарадњу са инвалидским и социјално-хуманитарним удружењима

 Сектор за равноправност полова и унапређење положаја Рома 

 Конкурси – запошљавање

 

 Архива – Конкурси