Делегацији из Албаније представљени примери добрих пракси у остваривању родне равноправности

Нови Сад 19.10.2016. – Представници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова одржали су састанак са представницима делегације из Албаније, у оквиру студијске посете Републици Србији са циљем прикупљања информација о праксама за унапређење родне равноправности.  

Помоћница покрајинског секретара за демографију и равноправност полова Светлана Селаковић истакла је да су главни фактори за одрживе резултате у овој области у Војводини постојање политичке воље и потребних људских и финансијских ресурса за спровођење конкретних мера, као и поштовање знања и искустава невладиног сектора и добра сарадња са другим институцијама које се баве питањем родне равноправности на покрајинском и локалном нивоу у АП Војводини. Помоћница Селаковић је изразила наду да ће овај састанак бити почетак активне сарадње и размене примера добрих пракси у остваривању пуне равноправности жена и мушкараца.

Гостима из Албаније су представљене активности Покрајинског секретаријата за социјалну, политику и равноправност полова у вези са увођењем принципа родне равноправности у буџетски процес у АП Војводини, као и мере које се спроводе са циљем сузбијања насиља над женама, посебно програм економског оснаживања жена са искуством насиља у породици. Учеснице састанка такође су биле и представнице Завода за равноправност полова, Покрајинског секретаријата за здравство, Одбора за равноправност полова Скупштине АП Војводине, као и Покрајинског заштитника грађана-Омбудсмана које су представиле најважнија постигнућа својих институција. Представљене су и активности локалних тела за остваривање равноправности полова из Житишта, Сечња, Бачког Петровца и Панчева, као и активности невладиних организација које се баве унапређењем положаја жена. Током дискусије чланице и чланови делегације из Албаније посебно интересовање су показали у вези са примерима укључивања потреба жена из посебно угрожених категорија у локалне и покрајинске политике, као и иницијативама за  економско оснаживање жена путем социјалних предузећа.

Делегацију из Албаније чинили су 37 учеснице и учесника из министарстава, локалних самоуправа, организација цивилног друштва и других организација које се баве питањима родне равноправности у Републици Албанији.  Циљ посете био је да се на примеру Републике Србије упозању са добрим праксама примењивања Европске повеље о равноправности жена и мушкараца на локалном нивоу. Студијску посету организовала је Агенција УН  за родну равноправност и оснаживање жена.