Делегација невладиних организација у посети Покрајинском секретаријату

Нови Сад, 21.9.2016. –  Заменица покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова Милка Будаков и помоћница Светлана Селаковић, примиле су делегацију невладиних организација из Грузије у оквиру њихове студијске посете Републици Србији.

Обраћајући се присутнима заменица Будаков истакла је да је у АП Војводини одржан континуитет у развоју институционалних механизама за остваривање родне равноправности и да су многе активности спроведене са циљем унапређења равноправности жена и мушкараца на територији Покрајине постали примери добре праксе не само у земљи, него у целом региону.

Представљајући активности Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, помоћница Светлана Селаковић посебно је нагласила значај родног буџетирања као начина за увођење принципа родне равноправности у све политике и програме на покрајинском нивоу и одговарајућа финансијска издвајања за мере којима се унапређује родна равноправност и уклања неравноправност.

Активистима невладиних организација из Грузије, о политичкој партиципацији жена, мерама за сузбијање насиља у породици и услугама за подршку жртвама, оснаживању жена са села, говориле су и представнице Покрајинског секретаријата за здравство, Покрајинског завода за равноправност полова, Одбора за равноправност полова Скупштине АП Војводине и Центра за подршку женама из Кикинде.

Делегацију из Грузије посебно је занимао начин координације рада служби надлежних за решавање случајева насиља у породици, услуге које невладине организације пружају у домену превенције и сузбијања насиља над женама, политичка партиципација жена у Војводини и Србији, као и мере за оснаживање жена са искуством насиља и оснаживање жена са села.

Студијска посета грузијских невладиних организација организована је у оквиру програма Националног демократског института  (НДИ) и имала је за циљ унапређивање вештина заговарања НВО и упознавање са најбољим праксама стратешке комуникације и заговарања у Србији.