Архива – Информатори о раду

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Мај 2022.г. ( 1.187КB)

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Фебруар 2022.г. ( 1.187КB)

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Октобар 2021.г. ( 1.357КB)

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Јул 2021.г. ( 1.303КB)

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Април 2021.г. ( 226КB)

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Јануар 2021.г. ( 224КB)

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Август 2020.г. ( 224КB)

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Maj 2020.г. ( 224КB)

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Фебруар 2020.г. ( 211КB)

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Октобар 2019.г. ( 218КB)

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Јун 2019.г. ( 215КB)

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Март 2019.г. ( 213КB)

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Октобар 2018.г. ( 276КB)

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Maj 2018.г. ( 276КB)

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Октобар 2017.г. ( 298КB)

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Септембар 2017.г. ( 298КB)

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Јули 2017.г. ( 300kB )

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Март 2017.г. (1.31 kB,   258 kB)