Сремска Митровица

Нови Сад КАЊИЖА НОВИ КНЕЖЕВАЦ СУБОТИЦА СОМБОР БАЧКА ТОПОЛА СЕНТА ЧОКА КИКИНДА АДА МАЛИ ИЂОШ БЕЧЕЈ НОВИ БЕЧЕЈ ЖИТИШТЕ АПАТИН КУЛА СРБОБРАН ОЏАЦИ БАЧКА ПАЛАНКА ВРБАС БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ТЕМЕРИН ЖАБАЉ ЗРЕЊАНИН СЕЧАЊ ПЛАНДИШТЕ ТИТЕЛ БЕОЧИН СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ КОВАЧИЦА АЛИБУНАР ВРШАЦ ШИД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИРИГ ИНЂИЈА РУМА СТАРА ПАЗОВА ОПОВО ПЕЋИНЦИ ПАНЧЕВО КОВИН БЕЛА ЦРКВА НОВА ЦРЊА БАЧ

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Центри за социјални рад на територији АП Војводине:

Место: Поштански број: Адреса: Телефон: е-маил:
Сремска Митровица 22000 Променада 9 022/623-376
022/623-389
csrsavasm@ptt.rs
smitrovica.csr@minrzs.gov.rs