Оџаци

Нови Сад КАЊИЖА НОВИ КНЕЖЕВАЦ СУБОТИЦА СОМБОР БАЧКА ТОПОЛА СЕНТА ЧОКА КИКИНДА АДА МАЛИ ИЂОШ БЕЧЕЈ НОВИ БЕЧЕЈ ЖИТИШТЕ АПАТИН КУЛА СРБОБРАН ОЏАЦИ БАЧКА ПАЛАНКА ВРБАС БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ТЕМЕРИН ЖАБАЉ ЗРЕЊАНИН СЕЧАЊ ПЛАНДИШТЕ ТИТЕЛ БЕОЧИН СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ КОВАЧИЦА АЛИБУНАР ВРШАЦ ШИД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИРИГ ИНЂИЈА РУМА СТАРА ПАЗОВА ОПОВО ПЕЋИНЦИ ПАНЧЕВО КОВИН БЕЛА ЦРКВА НОВА ЦРЊА БАЧ

ОПШТИНА ОЏАЦИ

Центри за социјални рад на територији АП Војводине:

Место: Поштански број: Адреса: Телефон: е-маил:
Оџаци 25250 Кнез Михајлова 41 025/5742-142
025/5742-048
czsr_odzaci@neobee.net
odzaci.csr@minrzs.gov.rs