Врбас

Нови Сад КАЊИЖА НОВИ КНЕЖЕВАЦ СУБОТИЦА СОМБОР БАЧКА ТОПОЛА СЕНТА ЧОКА КИКИНДА АДА МАЛИ ИЂОШ БЕЧЕЈ НОВИ БЕЧЕЈ ЖИТИШТЕ АПАТИН КУЛА СРБОБРАН ОЏАЦИ БАЧКА ПАЛАНКА ВРБАС БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ТЕМЕРИН ЖАБАЉ ЗРЕЊАНИН СЕЧАЊ ПЛАНДИШТЕ ТИТЕЛ БЕОЧИН СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ КОВАЧИЦА АЛИБУНАР ВРШАЦ ШИД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИРИГ ИНЂИЈА РУМА СТАРА ПАЗОВА ОПОВО ПЕЋИНЦИ ПАНЧЕВО КОВИН БЕЛА ЦРКВА НОВА ЦРЊА БАЧ

ОПШТИНА ВРБАС
Установе за домски смештај за одрасле и старије:

Назив: Место: Адреса: Телефон: е-маил:
Геронтолошки центар „Врбас“ Врбас 21460 Врбас Маршала Тита 34 факс
021/706-232
gcvrbas@sbb.rs

Центри за социјални рад на територији АП Војводине:

Место: Поштански број: Адреса: Телефон: е-маил:
Врбас 21460 Маршала Тита 40 021/706-524
021/700-252
csrvrbas@open.telekom.rs