Инспекција социјалне заштите

Контролне листе

Кодекс понашања и етике инспектора

 

Годишњи план рада инспекције социјалне заштите на територији АП Војводине у 2017.г.

Годишњи извештај о раду инспекције социјалне заштите на територији АП Војводине у 2017. г.

Годишњи план рада инспекције социјалне заштите на територији АП Војводине у 2018.г.

Годишњи извештај о раду инспекције социјалне заштите на територији АП Војводине у 2018.г. 

Годишњи план инспекцијских надзора инспекције социјалне заштите за 2019.годину