Треће дете

Одлука о изменама и допуни Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће детe 

Правилник о изменама и допунама Правилникa о ближим условима и начину остваривања права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете

Правилник о ближим условима и начину остваривања права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете

Одлука о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете

Захтев за остваривање права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете
Напомена:
Захтев за остваривање новчане помоћи породици за треће дете са потребном документацијом подноси се најкасније до навршене прве године живота детета, општинској, односно градској управи у којој је пребивалиште подносиоца захтева.
Уз захтев за остваривање права на новчану помоћ породици за треће дете, подноси се потребна документација и уверење надлежног органа старатељства о испуњености услова из члана 2.

Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за децу и породицу

 

Контакт  
Телефон: 021/452-371, 452-339
Адреса    : Булевар Михајла Пупина 6, 4 сп./424