COVID – 19 у установама социјалне заштите на територији АП Војводине

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОНКУРС

Укупан број Установа социјалне заштите за смештај чији је оснивач АП Војводина износи 27, са капацитетом од 5.750 корисника. На територији АП Војводине налази се 1 Домско одељење при Центру за социјални рад.
27 Установа чији је оснивач АП Војводина, од тога је: 22 Установе за одрасле и старије ( 15 Геронтолошких центара, 6 Домова за смештај одраслих и старих особа са интелектуалним и менталним потешкоћама, 1 Установа за смештај особа са инвалидитетом) и 5 Домова за децу и младе (4 Дома за децу и младе без родитељског старања и 1 Установа за децу и младе са сметњама у развоју). 
Укупан број приватних пружалаца услуге социјалне заштите домски смештај одраслих и старијих на територији АП Војводинe износи 58, са капацитетом од 1.770 корисника.

На дан 26.11.2021. године, у установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 48 корисника и 46 запослених.
Присуство вируса COVID -19 потврђено је у:
-Геронтолошком центру Нови Сад, РЈ Ново насеље, РЈ Лиман, служба Помоћ у кући;
-Геронтолошком центру у Сомбору;
-Геронтолошком центру у Зрењанину;
-Геронтолошком центру у Кикинди;
-Геронтолошком центру у Бачкој Паланци;
-Геронтолошком центру у Суботици;
-Геронтолошком центру у Бечеју;
-Геронтолошком центру у Кањижи;
-Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад;
-Центру за породични смештај и усвојење Суботица;
-Дому за децу и омладину без родитељског старања „Споменак” Панчево;
-Дому за старе и пензионере у Молу;
-Дому за старе и пензионере „Кула”;
-Дому за душевно оболела лица „Чуруг”;
-Дому за лица ометена у менталном развоју „Otthon“ Стара Моравица;
-Дому за душевно оболела лица „1 октобар“ Стари Лец;
-Дому за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци” Јабука;
-Дому за старе „Ружа Јелена” Сефкерин;
-Дому за стара лица „Оаза Силка-СМ” Сремска Митровица.

На дан 25.11.2021. године, у установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 54 корисника и 48 запослених.
Присуство вируса COVID -19 потврђено је у:
-Геронтолошком центру Нови Сад, РЈ Ново насеље, РЈ Лиман, служба Помоћ у кући;
-Геронтолошком центру у Сомбору;
-Геронтолошком центру у Зрењанину;
-Геронтолошком центру у Кикинди;
-Геронтолошком центру у Бачкој Паланци;
-Геронтолошком центру у Суботици;
-Геронтолошком центру у Бечеју;
-Геронтолошком центру у Кањижи;
-Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад;
-Центру за породични смештај и усвојење Суботица;
-Дому за децу и омладину без родитељског старања „Споменак” Панчево;
-Дому за старе и пензионере у Молу;
-Дому за старе и пензионере „Кула”;
-Дому за душевно оболела лица „Чуруг”;
-Дому за лица ометена у менталном развоју „Otthon“ Стара Моравица;
-Дому за душевно оболела лица „1 октобар“ Стари Лец;
-Дому за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци” Јабука;
-Дому за старе „Ружа Јелена” Сефкерин;
-Дому за стара лица „Оаза Силка-СМ” Сремска Митровица.

На дан 24.11.2021. године, у установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 54 корисника и 49 запослених.
Присуство вируса COVID -19 потврђено је у:
-Геронтолошком центру Нови Сад, РЈ Ново насеље, РЈ Лиман, служба Помоћ у кући;
-Геронтолошком центру у Сомбору;
-Геронтолошком центру у Зрењанину;
-Геронтолошком центру у Кикинди;
-Геронтолошком центру у Бачкој Паланци;
-Геронтолошком центру у Суботици;
-Геронтолошком центру у Бечеју;
-Геронтолошком центру у Кањижи;
-Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад;
-Центру за породични смештај и усвојење Суботица;
-Дому за децу и омладину без родитељског старања „Споменак” Панчево;
-Дому за старе и пензионере у Молу;
-Дому за старе и пензионере „Кула”;
-Дому за душевно оболела лица „Чуруг”;
-Дому за лица ометена у менталном развоју „Otthon“ Стара Моравица;
-Дому за душевно оболела лица „1 октобар“ Стари Лец;
-Дому за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци” Јабука;
-Дому за старе „Ружа Јелена” Сефкерин;
-Дому за стара лица „Оаза Силка-СМ” Сремска Митровица.

На дан 23.11.2021. године, у установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 72 корисника и 48 запослених.
Присуство вируса COVID -19 потврђено је у:
-Геронтолошком центру Нови Сад, РЈ Ново насеље, РЈ Лиман, служба Помоћ у кући;
-Геронтолошком центру у Сомбору;
-Геронтолошком центру у Зрењанину;
-Геронтолошком центру у Кикинди;
-Геронтолошком центру у Бачкој Паланци;
-Геронтолошком центру у Суботици;
-Геронтолошком центру у Бечеју;
-Геронтолошком центру у Кањижи;
-Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад;
-Центру за породични смештај и усвојење Суботица;
-Дому за децу и омладину без родитељског старања „Споменак” Панчево;
-Дому за старе и пензионере у Молу;
-Дому за старе и пензионере „Кула”;
-Дому за душевно оболела лица „Чуруг”;
-Дому за лица ометена у менталном развоју „Otthon“ Стара Моравица;
-Дому за душевно оболела лица „1 октобар“ Стари Лец;
-Дому за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци” Јабука;
-Дому за децу ометену у развоју „Колевка” Суботица;
-Дому за старе „Ружа Јелена” Сефкерин;
-Дому за стара лица „Оаза Силка-СМ” Сремска Митровица.

На дан 22.11.2021. године, у установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 72 корисника и 51 запослених.
Присуство вируса COVID -19 потврђено је у:
-Геронтолошком центру Нови Сад, РЈ Ново насеље, РЈ Лиман, служба Помоћ у кући;
-Геронтолошком центру у Сомбору;
-Геронтолошком центру у Зрењанину;
-Геронтолошком центру у Кикинди;
-Геронтолошком центру у Бачкој Паланци;
-Геронтолошком центру у Суботици;
-Геронтолошком центру у Бечеју;
-Геронтолошком центру у Кањижи;
-Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад;
-Центру за породични смештај и усвојење Суботица;
-Дому за децу и омладину без родитељског старања „Споменак” Панчево;
-Дому за старе и пензионере у Молу;
-Дому за старе и пензионере „Кула”;
-Дому за душевно оболела лица „Чуруг”;
-Дому за лица ометена у менталном развоју „Otthon“ Стара Моравица;
-Дому за душевно оболела лица „1 октобар“ Стари Лец;
-Дому за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци” Јабука;
-Дому за децу ометену у развоју „Колевка” Суботица;
-Дому за старе „Ружа Јелена” Сефкерин;
-Установи за смештај и негу старих лица „Национални Дом” Владимировац;
-Дому за стара лица „Оаза Силка-СМ” Сремска Митровица.