COVID – 19 у установама социјалне заштите на територији АП Војводине

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОНКУРС

Укупан број Установа социјалне заштите за смештај чији је оснивач АП Војводина износи 27, са капацитетом од 5.750 корисника. На територији АП Војводине налази се 1 Домско одељење при Центру за социјални рад.
27 Установа чији је оснивач АП Војводина, од тога је: 22 Установе за одрасле и старије ( 15 Геронтолошких центара, 6 Домова за смештај одраслих и старих особа са интелектуалним и менталним потешкоћама, 1 Установа за смештај особа са инвалидитетом) и 5 Домова за децу и младе (4 Дома за децу и младе без родитељског старања и 1 Установа за децу и младе са сметњама у развоју). 
Укупан број приватних пружалаца услуге социјалне заштите домски смештај одраслих и старијих на територији АП Војводинe износи 59, са капацитетом од 1.780 корисника.
На територији АП Војводине налазе се 44 Центра за социјални рад.

На дан 27.11.2020. године, у установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 243 корисника и 187 запослених.
Присуство вируса COVID -19 потврђено је у:
-Геронтолошком центру Нови Сад, РЈ Дом Лиман,РЈ Дом Ново насеље, служба одржавања, РЈ Дом Футог;
-Геронтолошком центру у Панчеву;
-Геронтолошком центру у Зрењанину;
-Геронтолошком центру у Сомбору;
-Геронтолошком центру “Срем“ у Руми;
-Геронтолошком центру у Бачкој Паланци;
-Геронтолошком центру у Суботици;
-Геронтолошком центру у Бечеју;
-Геронтолошком центру у Кањижи;
-Геронтолошком центру у Врбасу, објекат у Врбасу и Домско одељење у Куцури;
-Дому за старе и пензионере у Кули и у објекту у Руском Крстуру;
-Дому за старе и пензионере у Апатину;
-Дечијем селу у Сремској Каменици;
-Дому за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец;
-Дому “Ветерник“, у Ветернику;
-Дневном бораваку при Дому “Ветерник“
-Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици;
-Дому за одрасле и старије „Свети Василије Острошки“ у Новом Бечеју;
-Дому за децу и омладину „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви;
-Дому за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“ Јабука;
-Дому за старе и пензионере у Молу и служби дневних услуга у заједници;
-Дому за децу и омладину „Споменак“ у Панчеву, услуга становања уз подршку;
-Дому за лица ометена у менталном развоју „Otthon“ Стара Моравица;
-Центру за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина „Мост“;
-Центру за социјални рад Града Новог Сада и Дневном боравку за децу и младе из породица у ризику;
-Центру за социјални рад „8 мај“ у Белој Цркви;
-Центру за социјални рад у Пландишту;
-Центру за социјални рад у Зрењанину;
-Центру за социјални рад у Руми, Дневном бораваку за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју и Служба помоћ у кући;
-Центру за социјални рад у Новом Бечеју;
-Центру за социјални рад у Бечеју;
-Центру за социјални рад „Солидарност“ у Панчеву;
-Центру за социјални рад Чока, служба за остваривање локалних услуга;
-Центру за социјални рад у Ковачици;
-Покрајинском заводу за социјалну заштиту у Новом Саду;
-Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад;
-Дому за смештај одраслих и старијих “Старчевић“ у Зрењанину;
-Дому за стара лица „Свети Георгије“ у Петроварадину;
-Установи за одрасла и стара лица“Наш други дом“ у Новом Саду;
-Дому за смештај одраслих и старијих „Снежана Капра Јанков“ у Зрењанину;
-Дому за стара лица „Mass Green House Oaza“ у Петроварадину.

На дан 26.11.2020. године, у установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 177 корисника и 172 запослених.
Присуство вируса COVID -19 потврђено је у:
-Геронтолошком центру Нови Сад, РЈ Дом Лиман,РЈ Дом Ново насеље, служба одржавања, РЈ Дом Футог;
-Геронтолошком центру у Панчеву;
-Геронтолошком центру у Зрењанину;
-Геронтолошком центру у Сомбору;
-Геронтолошком центру “Срем“ у Руми;
-Геронтолошком центру у Бачкој Паланци;
-Геронтолошком центру у Суботици;
-Геронтолошком центру у Бечеју;
-Геронтолошком центру у Кањижи;
-Геронтолошком центру у Врбасу, објекат у Врбасу и Домско одељење у Куцури;
-Дому за старе и пензионере у Кули и у објекту у Руском Крстуру;
-Дому за старе и пензионере у Апатину;
-Дечијем селу у Сремској Каменици;
-Дому за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец;
-Дому “Ветерник“, у Ветернику;
-Дневном бораваку при Дому “Ветерник“
-Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици;
-Дому за одрасле и старије „Свети Василије Острошки“ у Новом Бечеју;
-Дому за децу и омладину „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви;
-Дому за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“ Јабука;
-Дому за старе и пензионере у Молу;
-Дому за децу и омладину „Споменак“ у Панчеву, услуга становања уз подршку;
-Центру за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина „Мост“;
-Центру за социјални рад Града Новог Сада;
-Центру за социјални рад „8 мај“ у Белој Цркви;
-Центру за социјални рад у Пландишту;
-Центру за социјални рад у Зрењанину;
-Центру за социјални рад у Руми, Дневном бораваку за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју;
-Центру за социјални рад у Вршцу;
-Центру за социјални рад у Новом Бечеју;
-Центру за социјални рад „Солидарност“ у Панчеву;
-Центру за социјални рад Чока, служба за остваривање локалних услуга;
-Покрајинском заводу за социјалну заштиту у Новом Саду;
-Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад;
-Дому за смештај одраслих и старијих “Старчевић“ у Зрењанину;
-Дому за смештај одраслих и старијих „Долина сунца“ у Панчеву;
-Дому за стара лица „Свети Георгије“ у Петроварадину;
-Установи за одрасла и стара лица“Наш други дом“ у Новом Саду;
-Дому за смештај одраслих и старијих „Снежана Капра Јанков“ у Зрењанину.

На дан 25.11.2020. године, у установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 147 корисника и 148 запослених.
Присуство вируса COVID -19 потврђено је у:
-Геронтолошком центру Нови Сад, РЈ Дом Лиман,РЈ Дом Ново насеље, служба одржавања, РЈ Дом Футог;
-Геронтолошком центру у Панчеву;
-Геронтолошком центру у Зрењанину;
-Геронтолошком центру у Сомбору;
-Геронтолошком центру “Срем“ у Руми;
-Геронтолошком центру у Бачкој Паланци;
-Геронтолошком центру у Суботици;
-Геронтолошком центру у Бечеју;
-Геронтолошком центру у Кањижи;
-Геронтолошком центру у Врбасу, објекат у Врбасу;
-Дому за старе и пензионере у Кули и у објекту у Руском Крстуру;
-Дому за старе и пензионере у Апатину;
-Дечијем селу у Сремској Каменици;
-Дому за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец;
-Дому “Ветерник“, у Ветернику;
-Дневном бораваку при Дому “Ветерник“
-Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици;
-Дому за одрасле и старије „Свети Василије Острошки“ у Новом Бечеју;
-Дому за децу и омладину „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви;
-Дому за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“ Јабука;
-Дому за старе и пензионере у Молу;
-Центру за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина „Мост“;
-Центру за социјални рад Града Новог Сада;
-Центру за социјални рад „8 мај“ у Белој Цркви;
-Центру за социјални рад у Пландишту;
-Центру за социјални рад у Зрењанину;
-Центру за социјални рад у Руми, Дневном бораваку за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју;
-Центру за социјални рад у Вршцу;
-Центру за социјални рад у Новом Бечеју;
-Центру за социјални рад „Солидарност“ у Панчеву;
-Покрајинском заводу за социјалну заштиту у Новом Саду;
-Дому за смештај одраслих и старијих “Старчевић“ у Зрењанину;
-Дому за смештај одраслих и старијих „Долина сунца“ у Панчеву;
-Дому за стара лица „Свети Георгије“ у Петроварадину;
-Установи за одрасла и стара лица“Наш други дом“ у Новом Саду;
-Дому за смештај одраслих и старијих „Снежана Капра Јанков“ у Зрењанину.

На дан 24.11.2020. године, у установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 131 корисника и 133 запослених.
Присуство вируса COVID -19 потврђено је у:
-Геронтолошком центру Нови Сад, РЈ Дом Лиман,РЈ Дом Ново насеље, служба одржавања, РЈ Дом Футог;
-Геронтолошком центру у Панчеву;
-Геронтолошком центру у Зрењанину;
-Геронтолошком центру у Сомбору;
-Геронтолошком центру “Срем“ у Руми;
-Геронтолошком центру у Бачкој Паланци;
-Геронтолошком центру у Суботици;
-Геронтолошком центру у Бечеју;
-Геронтолошком центру у Кањижи;
-Геронтолошком центру у Врбасу, објекат у Врбасу;
-Дому за старе и пензионере у Кули и у објекту у Руском Крстуру;
-Дечијем селу у Сремској Каменици;
-Дому за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец;
-Дому “Ветерник“, у Ветернику;
-Дневном бораваку при Дому “Ветерник“
-Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици;
-Дому за одрасле и старије „Свети Василије Острошки“ у Новом Бечеју;
-Дому за децу и омладину „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви;
-Дому за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“ Јабука;
-Дому за старе и пензионере у Молу;
-Центру за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина „Мост“;
-Центру за социјални рад Града Новог Сада;
-Центру за социјални рад „8 мај“ у Белој Цркви;
-Центру за социјални рад у Пландишту;
-Центру за социјални рад у Зрењанину;
-Центру за социјални рад у Руми, Дневном бораваку за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју;
-Центру за социјални рад у Вршцу;
-Центру за социјални рад у Новом Бечеју;
-Дому за смештај одраслих и старијих “Старчевић“ у Зрењанину;
-Дому за смештај одраслих и старијих „Долина сунца“ у Панчеву;
-Дому за стара лица „Свети Георгије“ у Петроварадину;
-Установи за одрасла и стара лица“Наш други дом“ у Новом Саду;
-Дому за смештај одраслих и старијих „Снежана Капра Јанков“ у Зрењанину.

На дан 23.11.2020. године, у установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 128 корисника и 121 запосленог.
Присуство вируса COVID -19 потврђено је у:
-Геронтолошком центру Нови Сад, РЈ Дом Лиман,РЈ Дом Ново насеље, служба одржавања, РЈ Дом Футог;
-Геронтолошком центру у Панчеву;
-Геронтолошком центру у Зрењанину;
-Геронтолошком центру у Сомбору;
-Геронтолошком центру “Срем“ у Руми;
-Геронтолошком центру у Бачкој Паланци;
-Геронтолошком центру у Суботици;
-Геронтолошком центру у Бечеју;
-Геронтолошком центру у Кањижи;
-Геронтолошком центру у Врбасу, објекат у Врбасу;
-Дому за старе и пензионере у Кули и у објекту у Руском Крстуру;
-Дечијем селу у Сремској Каменици;
-Дому за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец;
-Дому “Ветерник“, у Ветернику;
-Дневном бораваку при Дому “Ветерник“
-Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици;
-Дому за одрасле и старије „Свети Василије Острошки“ у Новом Бечеју;
-Дому за децу и омладину „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви;
-Дому за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“ Јабука;
-Центру за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина „Мост“;
-Центру за социјални рад Града Новог Сада;
-Центру за социјални рад у Суботици;
-Центру за социјални рад „8 мај“ у Белој Цркви;
-Центру за социјални рад у Пландишту;
-Центру за социјални рад у Зрењанину;
-Центру за социјални рад у Руми, Дневном бораваку за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју;
-Центру за социјални рад у Вршцу;
-Дому за смештај одраслих и старијих “Старчевић“ у Зрењанину;
-Дому за смештај одраслих и старијих „Долина сунца“ у Панчеву;
-Дому за стара лица „Свети Георгије“ у Петроварадину;
-Установи за одрасла и стара лица“Наш други дом“ у Новом Саду.