COVID – 19 у установама социјалне заштите на територији АП Војводине

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОНКУРС

Укупан број Установа социјалне заштите за смештај чији је оснивач АП Војводина износи 27, са капацитетом од 5.750 корисника. На територији АП Војводине налази се 1 Домско одељење при Центру за социјални рад.
27 Установа чији је оснивач АП Војводина, од тога је: 22 Установе за одрасле и старије ( 15 Геронтолошких центара, 6 Домова за смештај одраслих и старих особа са интелектуалним и менталним потешкоћама, 1 Установа за смештај особа са инвалидитетом) и 5 Домова за децу и младе (4 Дома за децу и младе без родитељског старања и 1 Установа за децу и младе са сметњама у развоју). 
Укупан број приватних пружалаца услуге социјалне заштите домски смештај одраслих и старијих на територији АП Војводинe износи 58, са капацитетом од 1.770 корисника.

На дан 13.09.2021. године, у установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код  15 корисника и 20 запослених.
Присуство вируса COVID -19 потврђено је у: 
-Геронтолошком центру Нови Сад,  објекат Ново насеље, служба Помоћ у кући;
-Геронтолошком центру у Кикинди;
-Геронтолошком центру у Сомбору;
-Геронтолошком центру у Врбасу;
-Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад;
-Дому за душевно оболела лица „Чуруг“ Чуруг;
-Дому за лица ометена у менталном развоју „Otthon“ Стара Моравица;
-Дому за душевно оболела лица „1 октобар“ Стари Лец;
-Дому „Ветерник“ Ветерник;
-Дому за децу и омладину „Мирослав Мика Антић“ Сомбор;
-Установи за децу и омладину Дечје село „др Милорад Павловић“ Сремска Каменица;
-Дому за старе „Момчиловић“ Шид.

На дан 14.09.2021. године, у установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код  23 корисника и 29 запослених.
Присуство вируса COVID -19 потврђено је у: 
-Геронтолошком центру Нови Сад, РЈ Ново насеље, РЈ Лиман, служба Помоћ у кући;
-Геронтолошком центру у Кикинди;
-Геронтолошком центру у Сомбору;
-Геронтолошком центру у Врбасу;
-Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад;
-Дому за душевно оболела лица „Чуруг“ Чуруг;
-Дому за лица ометена у менталном развоју „Otthon“ Стара Моравица;
-Дому за душевно оболела лица „1 октобар“ Стари Лец;
-Дому „Ветерник“ Ветерник;
-Дому за децу и омладину „Мирослав Мика Антић“ Сомбор;
-Установи за децу и омладину Дечје село „др Милорад Павловић“ Сремска Каменица;
-Дому за старе „Момчиловић“ Шид.

На дан 15.09.2021. године, у установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код  52 корисника и 33 запослених. 
Присуство вируса COVID -19 потврђено је у: 
-Геронтолошком центру Нови Сад, РЈ Ново насеље, РЈ Лиман, служба Помоћ у кући;
-Геронтолошком центру у Кикинди;
-Геронтолошком центру у Сомбору;
-Геронтолошком центру у Врбасу;
-Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад;
-Дому за душевно оболела лица „Чуруг“ Чуруг;-Дому за лица ометена у менталном развоју „Otthon“ Стара Моравица;
-Дому за душевно оболела лица „1 октобар“ Стари Лец;
-Дому „Ветерник“ Ветерник;
-Дому за децу и омладину „Мирослав Мика Антић“ Сомбор;
-Установи за децу и омладину Дечје село „др Милорад Павловић“ Сремска Каменица;
-Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ Суботица;
-Дому за старе „Момчиловић“ Шид.

На дан 16.09.2021. године, у установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код  51 корисника и 37 запослених.
Присуство вируса COVID -19 потврђено је у: 
-Геронтолошком центру Нови Сад, РЈ Ново насеље, РЈ Лиман, служба Помоћ у кући;
-Геронтолошком центру у Кикинди;
-Геронтолошком центру у Сомбору;
-Геронтолошком центру у Зрењанину;
-Геронтолошком центру у Суботици;
-Геронтолошком центру у Врбасу;
-Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад;
-Дому за душевно оболела лица „Чуруг“ Чуруг;
-Дому за лица ометена у менталном развоју „Otthon“ Стара Моравица;
-Дому за душевно оболела лица „1 октобар“ Стари Лец;
-Дому „Ветерник“ Ветерник;
-Дому за децу и омладину „Мирослав Мика Антић“ Сомбор;
-Установи за децу и омладину Дечје село „др Милорад Павловић“ Сремска Каменица;
-Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ Суботица;
-Дому за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј;
-Дому за старе „Момчиловић“ Шид.