COVID – 19 у установама социјалне заштите на територији АП Војводине

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОНКУРС

Укупан број Установа социјалне заштите за смештај чији је оснивач АП Војводина износи 27, са капацитетом од 5.750 корисника. На територији АП Војводине налази се 1 Домско одељење при Центру за социјални рад.
27 Установа чији је оснивач АП Војводина, од тога је: 22 Установе за одрасле и старије ( 15 Геронтолошких центара, 6 Домова за смештај одраслих и старих особа са интелектуалним и менталним потешкоћама, 1 Установа за смештај особа са инвалидитетом) и 5 Домова за децу и младе (4 Дома за децу и младе без родитељског старања и 1 Установа за децу и младе са сметњама у развоју). 
Укупан број приватних пружалаца услуге социјалне заштите домски смештај одраслих и старијих на територији АП Војводинe износи 59, са капацитетом од 1.780 корисника.
На територији АП Војводине налазе се 44 Центра за социјални рад.

На дан 01.03.2021. године, у установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 74 корисника и 44 запослених.
Присуство вируса COVID -19 потврђено је у:
-Геронтолошком центру Нови Сад, РЈ Дом Ново насеље, РЈ Помоћ и нега у кући;
-Геронтолошком центру у Бачкој Паланци;
-Геронтолошком центру у Зрењанину;
-Геронтолошком центру у Вршцу;
-Геронтолошком центру у Кикинди;
-Геронтолошком центру у Суботици;
-Геронтолошком центру у Бечеју;
-Дому за старе и пензионере у Апатину;
-Домско одељење за смештај старих и пензионера при Центру за социјални рад Нови Кнежевац;
-Дечијем селу у Сремској Каменици;
-Дому за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец;
-Дому за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу;
-Дневном боравку за децу и омладину ометену у развоју Дома „Ветерник“;
-Дому за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ у Панчеву;
-Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад;
-Дому за смештај одраслих и старијих „Златно доба“ у Суботици;
-Дому за смештај одраслих истаријих лица „Дом Ристић“ Долово;
-Дому за одрасла и стара лица „Sweet Home SU“ у Суботици.