COVID – 19 у установама социјалне заштите на територији АП Војводине

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОНКУРС

Укупан број Установа социјалне заштите за смештај чији је оснивач АП Војводина износи 27, са капацитетом од 5.750 корисника. На територији АП Војводине налази се 1 Домско одељење при Центру за социјални рад.
27 Установа чији је оснивач АП Војводина, од тога је: 22 Установе за одрасле и старије ( 15 Геронтолошких центара, 6 Домова за смештај одраслих и старих особа са интелектуалним и менталним потешкоћама, 1 Установа за смештај особа са инвалидитетом) и 5 Домова за децу и младе (4 Дома за децу и младе без родитељског старања и 1 Установа за децу и младе са сметњама у развоју). 
Укупан број приватних пружалаца услуге социјалне заштите домски смештај одраслих и старијих на територији АП Војводинe износи 59, са капацитетом од 1.780 корисника.
На територији АП Војводине налазе се 44 Центра за социјални рад.

На дан 13.04.2021. године, у установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 72 корисника и 81 запослен.
Присуство вируса COVID -19 потврђено је у:
-Геронтолошком центру Нови Сад, Дом Ново насеље, Дом Футог, Дом Лиман, Клубови за старија и одрасла лица;
-Геронтолошком центру у Кикинди;
-Геронтолошком центру у Суботици;
-Геронтолошком центру у Бечеју;
-Геронтолошком центру у Врбасу;
-Геронтолошком центру у Бачкој Паланци;
-Геронтолошком центру у Зрењанину;
-Геронтолошком центру у Кањижи;
-Геронтолошком центру у Панчеву;
-Геронтолошком центру у Сомбору;
-Геронтолошком центру у Кули;
-Дому за старе и пензионере у Молу;
-Домском одељењу за смештај старих и пензионера при Центру за социјални рад Нови Кнежевац;
-Дому „Ветерник“ у Ветернику;
-Дом за децу ометену у развоју Колевка, Суботица;
-Дому за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју;
-Дому за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ у Панчеву;
-Дому за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу;
-Дому за лица ометена у менталном развоју „Срце у Јабуци“ Јабука;
-Дом за лица ометена у менталном развоју „Оттхон, “ Стара Моравица;
-Центру за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина „Мост“ Прихватилиште за стара и одрасла лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке;
-Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад;
-Дому за стара лица „Конак“ у Сремској Каменици;
-Дому за старе „Максимовић“ у Суботици;
-Дому за смештај одраслих и старијих „Снежана Капра Јанков“ у Зрењанину;
-Дому за одрасла и стара лица „Sanus Vita“ у Новом Саду,
-Установи за смештај и негу старих лица „Бетанија“ у Петроварадину;
-Дому за смештај одраслих и старијих лица Зрењанинске Бискупије „Misericordia“ у Кикинди;
-Дому за одрасла и стара лица „Sweet Home SU“ у Суботици.

На дан 12.04.2021. године, у установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 69 корисника и 81 запослен.
Присуство вируса COVID -19 потврђено је у:
-Геронтолошком центру Нови Сад, Дом Ново насеље, Дом Футог, Дом Лиман, Клубови за старија и одрасла лица;
-Геронтолошком центру у Кикинди;
-Геронтолошком центру у Суботици;
-Геронтолошком центру у Бечеју;
-Геронтолошком центру у Врбасу;
-Геронтолошком центру у Бачкој Паланци;
-Геронтолошком центру у Зрењанину;
-Геронтолошком центру у Кањижи;
-Геронтолошком центру у Панчеву;
-Геронтолошком центру у Сомбору;
-Геронтолошком центру у Кули;
-Дому за старе и пензионере у Молу;
-Домском одељењу за смештај старих и пензионера при Центру за социјални рад Нови Кнежевац;
-Дому „Ветерник“ у Ветернику;
-Дому за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју;
-Дому за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ у Панчеву;
-Дому за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу;
-Дому за лица ометена у менталном развоју „Срце у Јабуци“ Јабука;
-Центру за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина „Мост“ Прихватилиште за стара и одрасла лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке;
-Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад;
-Дому за стара лица „Конак“ у Сремској Каменици;
-Дому за старе „Максимовић“ у Суботици;
-Дому за смештај одраслих и старијих „Снежана Капра Јанков“ у Зрењанину;
-Дому за одрасла и стара лица „Sanus Vita“ у Новом Саду,
-Установи за смештај и негу старих лица „Бетанија“ у Петроварадину;
-Дому за смештај одраслих и старијих лица Зрењанинске Бискупије „Misericordia“ у Кикинди;
-Дому за одрасла и стара лица „Sweet Home SU“ у Суботици.