COVID – 19 у установама социјалне заштите на територији АП Војводине

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОНКУРС

Укупан број Установа социјалне заштите за смештај чији је оснивач АП Војводина износи 27, са капацитетом од 5.750 корисника. На територији АП Војводине налази се 1 Домско одељење при Центру за социјални рад.
27 Установа чији је оснивач АП Војводина, од тога је: 22 Установе за одрасле и старије ( 15 Геронтолошких центара, 6 Домова за смештај одраслих и старих особа са интелектуалним и менталним потешкоћама, 1 Установа за смештај особа са инвалидитетом) и 5 Домова за децу и младе (4 Дома за децу и младе без родитељског старања и 1 Установа за децу и младе са сметњама у развоју). 
Укупан број приватних пружалаца услуге социјалне заштите домски смештај одраслих и старијих на територији АП Војводинe износи 59, са капацитетом од 1.780 корисника.
На територији АП Војводине налазе се 44 Центра за социјални рад.

На дан 26.01.2021. године, у установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 108 корисника и 52 запослених.
Присуство вируса COVID -19 потврђено је у:
-Геронтолошком центру Нови Сад, РЈ Дом Лиман,РЈ Дом Ново насеље, служба одржавања, РЈ Дом Футог;
-Геронтолошком центру у Бачкој Паланци;
-Геронтолошком центру у Суботици;
-Геронтолошком центру у Зрењанину;
-Геронтолошком центру у Вршцу;
-Геронтолошком центру у Панчеву и услузи Помоћ у кући;
-Центар за социјални рад са домским одељењем за смештај старих и пензионера у Новом Кнежевцу;
-Дечијем селу у Сремској Каменици;a
-Дому за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец;
-Дому “Ветерник“, у Ветернику;
-Дому за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу;
-Дому за децу и омладину „Мирослав Антић Мика“ у Сомбору;
-Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици;
-Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад;
-Дому за смештај одраслих и старијих „Долина сунца“ у Панчеву;
-Установи за смештај и негу старих лица „Национални дом“ Владимировац;
-Дому за старе „Луана“ у Шиду;
-Дому за одрасле и старије „Препород 161“ Нови Сланкамен;
-Дому за негу старих и непокретних лица „Анастазија“ у Суботици;
-Дому за смештај одраслих и старијих „Златно доба“ у Суботици.

На дан 25.01.2021. године, у установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 110 корисника и 52 запослених.
Присуство вируса COVID -19 потврђено је у:
-Геронтолошком центру Нови Сад, РЈ Дом Лиман,РЈ Дом Ново насеље, служба одржавања, РЈ Дом Футог;
-Геронтолошком центру “Срем“ у Руми;
-Геронтолошком центру у Бачкој Паланци;
-Геронтолошком центру у Суботици;
-Геронтолошком центру у Зрењанину;
-Геронтолошком центру у Вршцу;
-Дому за старе и пензионере у Новом Кнежевцу;
-Дечијем селу у Сремској Каменици;
-Дому за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец;
-Дому “Ветерник“, у Ветернику;
-Дому за лица ометена у менталном развоју „Otthon“ Стара Моравица;
-Дому за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу;
-Дому за децу и омладину „Мирослав Антић Мика“ у Сомбору;
-Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици;
-Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад;
-Дому за смештај одраслих и старијих „Долина сунца“ у Панчеву;
-Установи за смештај и негу старих лица „Национални дом“ Владимировац;
-Дому за старе „Луана“ у Шиду;
-Дому за одрасле и старије „Препород 161“ Нови Сланкамен;
-Дому за негу старих и непокретних лица „Анастазија“ у Суботици;
-Дому за смештај одраслих и старијих „Златно доба“ у Суботици.