Сектор за унапређење положаја Рома

Конкурс – за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња:
Рок: 13.10.2017. године
Објављено: 27.09.2017. године 

 1. Јавни конкурс
 2. Образац пријаве на конкурс
 3. Правилник
 4. Решење о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса
 5. Решење о додели средстава за унапређење положаја Рома 2017

Јавни  конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама  са територије АП Војводине за суфинансирање реализације локалних акционих планова за унапређење положаја рома у области становања:
Рок: 01.09.2017.

 1. Јавни конкурс за суфинансирање ЛАП-а у области становања 
 2. Образац пријаве на конкурс за ЛАП у области становања 
 3. Правилник 2017
 4. Решење о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса за ЛАП у области становања 
 5. Прелиминарне оцене
 6. Коначна листа вредновања и рангирања пријава
 7. Решење о додели средстава по јавном конкурсу

Јавни   конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама  са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања:
Рок: 30.06.2017.

 1. Јавни конкурс за финансирање ангажовања координатора 
 2. Образац пријаве на конкурс за координатора 
 3. Правилник 2017 
 4. Решење о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса за финансирање ангажовања координатора 
 5. Прелиминарне оцене
 6. Коначна листа вредновања и рангирања пријава
 7. Решење о додели средстава по јавном конкурсу
8.307 views