Сектор за унапређење положаја Рома

Јавни  конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама  са територије АП Војводине за суфинансирање реализације локалних акционих планова за унапређење положаја рома у области становања:
Рок: 01.09.2017.

  1. Јавни конкурс за суфинансирање ЛАП-а у области становања 
  2. Образац пријаве на конкурс за ЛАП у области становања 
  3. Правилник 2017
  4. Решење о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса за ЛАП у области становања 

Јавни   конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама  са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања:
Рок: 30.06.2017.

  1. Јавни конкурс за финансирање ангажовања координатора 
  2. Образац пријаве на конкурс за координатора 
  3. Правилник 2017 
  4. Решење о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса за финансирање ангажовања координатора 
4.523 views