Сектор за равноправност полова и унапређење положаја Рома

Конкурс – за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине :
Објављено: 18.08.2021. године
Рок:  20.09.2021. године

 1. Текст конкурса
 2. Правилник
 3. Пријавни образац

______________________________________________________________________________________________
Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области равноправности полова-Признање“Милица Томић“:
Објављено: 11.06.2021. године

Рок: 31.10.2021. године

 1. Јавни позив
 2. Формулар за пријаву

______________________________________________________________________________________________
Јавни  конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама  са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања:
Објављено: 07.04.2021. године
Рок: 25.06.2021. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник

______________________________________________________________________________________________
Јавни   конкурс за доделу бесповратних средстава центрима за социјални рад  са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања:
Објављено: 07.04.2021. године
Рок: 22.04.2021. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене Координатори 2021
 5. Коначна листа Координатори 2021
 6. Решење о додели – координатори 2021

______________________________________________________________________________________________
Јавни конкурс – за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња:
Објављено: 07.04.2021.године 
Рок: 22.04.2021. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене Роми 2021
 5. Коначна листа НВО Роми 2021
 6. Решење о додели 2021

______________________________________________________________________________________________
Јавни конкурс –за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена  за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини:
Објављено: 07.04.2021.године 
Рок: 22.04.2021. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене равноправност 2021
 5. Коначна листа равноправност 2021
 6. Решење о додели равноправност 2021

______________________________________________________________________________________________
Јавни конкурс – за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња:
Објављено: 11.03.2020.године 
Рок: 26.03.2020. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене 2020
 5. Коначна Листа 2020
 6. Решење о додели – удружења 2020

______________________________________________________________________________________________
Јавни  конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама  са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања:
Објављено: 11.03.2020. године
Рок: 26.03.2020. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене ЛАП 2020
 5. Коначна листа ЛАП 2020
 6. Решење о додели – ЛАП 2020

______________________________________________________________________________________________
Јавни   конкурс за доделу бесповратних средстава центрима за социјални рад  са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања:

Објављено: 11.03.2020. године
Рок: 26.03.2020. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене Координатори 2020
 5. Коначна листа Координатори 2020
 6. Решење о додели – координатори 2020

______________________________________________________________________________________________
Јавни конкурс – за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња
:
Објављено: 16.10.2019.године 
Рок: 31.10.2019. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене
 5. Коначна листа
 6. Решење о додели средстава

______________________________________________________________________________________________
Јавни  конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама  са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања:
Објављено: 16.10.2019. године
Рок: 31.10.2019. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене
 5. Коначна листа
 6. Решење о додели средстава

______________________________________________________________________________________________
Јавни   конкурс за доделу бесповратних средстава центрима за социјални рад  са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања:

Објављено: 16.10.2019. године
Рок: 31.10.2019. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене
 5. Коначна листа
 6. Решење о додели средстава

______________________________________________________________________________________________
Конкурс – за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња:
Објављено: 15.08.2018.године 
Рок: 30.08.2018. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве на конкурс
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене
 5. Решење о додели средстава

______________________________________________________________________________________________
Јавни  конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама  са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања:
Објављено: 06.06.2018. године
Рок: 03.09.2018.

 1. Јавни конкурс израда и реализација ЛАП Роми 2018
 2. Образац пријаве на Конкурс за израду и реализацију ЛАП Роми 2018
 3. Правилник 2018. израда и реализација ЛАП Роми 2018
 4. Решење о покретању поступка за доделу средстава за израду и реализацију ЛАП Роми 2018
 5. Прелиминарне оцене
 6. Решење о додели средстава

______________________________________________________________________________________________
Јавни   конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама  са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања:
Објављено: 06.06.2018. године
Рок: 03.09.2018.

 1. Јавни Конкурс за ангажовање координатора 2018
 2. Образац пријаве на конкурс за координатора 2018
 3. Правилник координатори за ромска питања 2018
 4. Решење о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса за финансирање ангажовања координатора
 5. Прелиминарне оцене
 6. Решење о додели средстава

______________________________________________________________________________________________
Конкурс – за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња:
Рок: 13.10.2017. године
Објављено: 27.09.2017. године 

 1. Јавни конкурс
 2. Образац пријаве на конкурс
 3. Правилник
 4. Решење о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса
 5. Решење о додели средстава за унапређење положаја Рома 2017

______________________________________________________________________________________________
Јавни  конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама  са територије АП Војводине за суфинансирање реализације локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања:
Рок: 01.09.2017.

 1. Јавни конкурс за суфинансирање ЛАП-а у области становања 
 2. Образац пријаве на конкурс за ЛАП у области становања 
 3. Правилник 2017
 4. Решење о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса за ЛАП у области становања 
 5. Прелиминарне оцене
 6. Коначна листа вредновања и рангирања пријава
 7. Решење о додели средстава по јавном конкурсу

______________________________________________________________________________________________
Јавни   конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама  са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања:
Рок: 30.06.2017.

 1. Јавни конкурс за финансирање ангажовања координатора 
 2. Образац пријаве на конкурс за координатора 
 3. Правилник 2017 
 4. Решење о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса за финансирање ангажовања координатора 
 5. Прелиминарне оцене
 6. Коначна листа вредновања и рангирања пријава
 7. Решење о додели средстава по јавном конкурсу